top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
 

НА ПРОДАЖ УЧАСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ

 

ФОП, що називається надалі «Виконавець», укладає цей Договір з будь-якою фізичною особою, що називається надалі «Замовник».

Цей Договір є договором приєднання та регламентує правовідносини Сторін відповідно до ст. 634 та п.2 ст. 641 Цивільного Кодексу України.

 

1. ТЕРМІНИ

 

Сторони використовують зазначені терміни у такому значенні:

 

1.1. Замовник - фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови оферти (що здійснила акцепт оферти).

 

1.2. Виконавці – ФОП ДМИТРІЄВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Свідоцтво 2 480 000 0000 196973 від 01.06.2017

Адреса: 61099, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РИБАЛКА, будинок 24/17, квартира 27

 

ФОП ЯКУБОВСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Свідоцтво 2 480 000 0000 228901 від 05.06.2019

Адреса: 61143, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РОСТОВСЬКА, будинок 7, квартира 72

 

1.3. Інтернет-магазин - інтернет-сайт, що має адресу в мережі інтернет https://growthfactory.it , https://growth-factory.it - ​​(Сайт), що належить Виконавцю.

 

1.4. Замовлення - рішення Замовника придбати пакет участі в курсі чи програмі , оформлений в Інтернет-магазині.

 

1.5. Навчальний курс - Заняття, які організовує ФОП або інша особа, на користь якої діє ФОП. Анонсування планових навчальних курсів Виконавця міститься на сайті: https://growthfactory.it чи https://growth-factory.it

 

1.6. Пакет на участь – електронний документ, який купується за плату, що засвідчує право на відвідування навчального курсу. Один пакет участі дійсний для однієї особи.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Предметом цієї оферти є продаж Замовнику пакета участі для відвідування конкретного навчального курсу із запропонованих в Інтернет-магазині на умовах цієї Оферти та Правил «оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції».

 

2.2. Акцептом цієї Оферти визнається лише за вчиненням Покупцем сукупності наступних дій:

- заповнення форми заявки на сайт https://growthfactory.it чи https://growth-factory.it

- Оплата вартості Замовлення в повному обсязі.

 

2.3. Акцепт Замовника є безумовним прийняттям Замовником умов цього Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Виконавець зобов'язується:

 

3.1.1. З моменту укладення цього договору надавати Замовнику за допомогою направлення електронною поштою Пакет участі на навчальному курсі.

 

3.1.2. Інформувати Замовника про будь-які внесені зміни та доповнення щодо Заходу через розміщення інформації про зміни на Сайті.

 

3.2. Виконавець має право:

 

3.2.1. Вимагати від Замовника повної згоди з умовами Оферти.

 

3.2.2. Вдаватися до послуг третіх осіб для отримання платежів за Пакети участі.

 

3.2.3. В односторонньому порядку змінювати програму Навчального курсу, розміщуючи відповідні зміни на Сайті.

 

3.2.4. Відключати та включати сайт, проводити профілактичні роботи на сервері та іншому обладнанні, задіяному у роботі Сайту у зручний час, інформуючи про це Замовників на Сайті.

 

3.2.5. Виконавець залишає за собою право невиконання Послуг у разі виникнення форс-мажорних ситуацій (п. 6 цього Договору).

 

3.2.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати розсилку інформаційних матеріалів, розсилок на  контактні дані Замовника. Акцепт цієї оферти підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів, розсилок, електронних розсилок та інших розсилок, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

 

3.2.7. Передавати дані Замовника третім особам (іншим Замовникам) з метою обговорення взаємовигідної співпраці. До даних, що можуть передаватися, належать: ім'я, прізвище, номер телефону, електронна адреса. Передача таких даних не вимагає отримання Виконавцем окремого дозволу від Замовника.

 

3.3. Замовник зобов'язується:

 

3.3.1. До моменту укладання цього договору ознайомитись з умовами цього договору та вартістю Пакетів участі на Сайті.

 

3.3.2. Погодитись з умовами даної Оферти.

 

3.3.3. Вибрати захід, який Замовник бажає відвідати.

 

3.3.4. Вказувати достовірну інформацію щодо своїх даних при покупці Пакету на участь. Якщо Замовник відмовився надати необхідні дані, то Виконавець має право відмовити у продажу Пакету участі.

 

3.3.5. Самостійно перевірити дані замовлення перед оформленням пакета участі. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та правомірність використання даних, використаних ним при оформленні квитка.

 

3.3.6. Сплатити у повному обсязі вартість Пакету участі (Пакетів) відповідно до Правил «оформлення замовлення на придбання вхідних квитків на виставки та конференції».

 

3.3.7. Фактом покупки Пакета підтверджує свою згоду на фото та відео зйомку під час проведення Заходу, а також розміщення цих матеріалів у публічному доступі.

 

3.4. Замовник має право:

 

3.4.1. Оформити покупку Пакету участі на Сайті. При цьому Замовник визнає, що у разі використання сервісу Виконавця він повною мірою і беззастережно приймає умови даної Оферти незалежно від того, яким способом було здійснено покупку.

 

3.4.2. Вибирати спосіб оплати Пакету на участь із запропонованих на Сайті.

 

4. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

 

4.1. Замовник може анулювати пакет участі не пізніше 10 діб до початку навчального курсу. У разі анулювання Пакету Участі, Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого робилася оплата Замовником.

 

4.2. У разі відміни Навчального курсу Замовнику повертається повна вартість Пакетів Участю. Повернення вартості пакетів Участь, проданих зі знижкою, здійснюється з урахуванням отриманих знижок. У цьому випадку Виконавець повертає Замовнику отриману від останнього суму оплати за Замовлення тим самим засобом електронного платежу, яким було отримано платіж і на ті самі реквізити рахунку (електронного гаманця), з якого робилася оплата Замовником.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

5.1. Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виникли через недостовірність, недостатність або несвоєчасність підтверджуючих відомостей, наданих Замовником, а також, що виникли внаслідок інших порушень умов цієї Оферти з боку Замовника.

 

5.2. Виконавець не несе відповідальності у разі невідвідування Замовником Заходу за обставинами, що не залежать від Виконавця (організатора Заходу).

 

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність Навчального курсу очікуванням Замовника та його суб'єктивну оцінку.

 

5.4. Сторони докладатимуть усіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

 

5.5. З усіх інших питань, не передбачених у цій Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕДОЛОЖНОЇ СИЛИ

 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин.

 

6.2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі чи регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виражаються у діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної із Сторін.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

 

7.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) та паролю, а також за всі дії, виконані під даним ім'ям (логіном) та паролем.

 

7.2. Виконавець не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.

 

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФОП ДМИТРІЄВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА

Свідоцтво 2 480 000 0000 196973 від 01.06.2017

Адреса: 61099, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РИБАЛКА, будинок 24/17, квартира 27

 

ФОП ЯКУБОВСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Свідоцтво 2 480 000 0000 228901 від 05.06.2019

Адреса: 61143, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ РОСТОВСЬКА, будинок 7, квартира 72

 

E-mail: sasha@growthfactory.it

bottom of page